Thẻ: biến toàn cục trong javascript

Bài Viết Mới.